มองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวคุณด้วยโครงการคุณภาพ
ในปัจจุบันคนยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งการซื้อบ้านในปัจจุบันมิใช่มองเพียงทำเลที่ตั้งและราคาเท่านั้นแต่เป็นการมองถึงไลฟ์สไตล์และสภาพแวดล้อม บ้านเป็นที่อยู่ที่ให้ความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคน ดังนั้นการเลือกซื้อบ้านให้แก่คนที่คุณรักหรือให้ตัวคุณเองนั้น เป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงที่สำคัญมาก

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 หรือปัญหารถติด รวมไปถึงปัญหาการอาศัยในที่ชุมชนแออัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คนเมืองจะต้องพบเจอ ถ้าหากยังต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ อาจส่งผลเสียเป็นอย่างมาก เช่น สุขภาพร่างการที่แย่ลง อากาศที่ไม่บริสุทธิ์หรือมลพิษต่างๆ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกซื้อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต คือการมองหาโครงการคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวเอง โดยองค์ประกอบคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความสุขที่ยั่งยื่น คือการมีโครงการคุณภาพที่ดี

โครงการคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้

  1. โครงการมีลานกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านระบบนิเวศ แคมป์ปิ้ง งานวีเว้นท์ จัดงานแต่งงาน หรืองานเทศกาลต่างๆ
  2. โครงการมีศูนย์การเรียนรู้แบบ Immersive Experience ซึ่งสามารถเข้ามาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเรื่องธรรมชาติได้
  3. โครงการมีระบบการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่กักเก็บน้ำทิ้งขนาดใหญ่ สามารถรองรับน้ำและป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วม
    4.โครงการมีระบบพลังงานที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นปริมาณมหาศาล

โครงการนี้มีชื่อว่า The Forestias ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นโครงการเมืองแห่งแรกของโลกที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงการนำต้นไม้เข้ามาปลูกในโครงการแต่หมายถึงธรรมชาติและการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การดำเนินชีวิต

ป้ายกำกับ:

Related Post