4 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อย เติบโตได้อย่างสมวัย
เมื่อพัฒนาการของลูกน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อวัยเจริญเติบโต บางครั้งคุณพ่อคุณเองอาจคิดไม่ออกว่าจะให้ลูกเล่นอะไรหรือทำกิจกรรมแบบไหนดีที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกได้ วันนี้เรากิจกรรมดีๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ

1.กิจกรรมการอ่าน เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ร่วมทำกับลูกได้ การอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง จะช่วยสร้างจินตนาการ การฝึกทักษะด้านภาษา การฝึกการมองภาพและการรู้จักสิ่งต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อยด้วย เพราะลูกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากพ่อแม่ได้อย่างใกล้ชิดที่สุดเป็นกิจกรรมกระตุ้น พัฒนาการเด็ก ที่ดีที่สุดก็ว่าได้

2.กิจกรรมวาดภาพและระบายสี ช่วยสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อย ฝึกการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับมือ เด็กๆ ยังช่วยฝึกความเข้าใจในสีต่างๆ และพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ การวาดลายเส้นนอกจากจะช่วยสร้างจินตนาการแล้วยังช่วยสร้างทักษะในการใช้ดินสอ หรือปากกาด้วย ทั้งยังส่งผลให้ลูกน้อยเข้าใจรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง วงกลม สี่เหลี่ยม ฯลฯ ที่จะมาประกอบกันเป็นรูปภาพ จะช่วย ให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีทางด้านทักษะที่จะนำไปสู่การเขียนหนังสือและการวาดภาพ ทำให้ลูกน้อยมีความสุขและสนุกในการวาดภาพมากขึ้น

3.กิจกรรมการฟังเพลง หลายทฤษฏีในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการให้เด็กเล็กได้ฟังเพลงที่มีคุณภาพ เช่น เพลงคลาสสิค จากความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยพัฒนาสมองและจินตนาการได้เป็นอย่างดี พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญเรื่องการฟังเพลงมาก จะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กได้อย่างดี และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตนาการ และสุนทรียภาพให้กับลูกน้อย การร้องเพลงพร้อมกิจกรรมประกอบท่าทาง ยังช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ การสร้างจิตนาการ และการประสานท่าทางกับคำร้อง

4.กิจกรรมการเล่นลูกบอล ผู้ใหญ่อาจมองว่าการเล่นกับลูกบอลนั้นเป็นกีฬา แต่สำหรับเด็กนั้น ลูกบอลเป็นเครื่องเล่นที่สามารถสร้างจินตนาการและพัฒนาลักษณะต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือกลิ้งบอล หรือการเตะบอลไปมา การโยนลูกบอลบนอากาศและรับ ลูกบอลอาจถือได้ว่าเป็นเครื่องเล่นพื้นฐานที่สุด สามารถพัฒนาได้ทั้งกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก ไปจนถึงการฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์ของตาและมือ และการฝึกการสร้างสมดุลของร่างกายด้วย

นอกจากนี้การเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยไม่จำเป็นต้องฝึกที่บ้านเสมอไป คุณพ่อคุณแม่เองสามารถพาลูกๆออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้ อย่างเช่น ที่ โครงการ The Forestias มีศูนย์การเรียนรู้ immersive experience สุดอลังการ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาและระบบนิเวศวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ immersive experience แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเรียนรู้และสร้างจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ และยังเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าชมลงพื้นที่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ ผ่านทางเดินธรรมชาติ Canopy Walk ระยะ 1.6 กม. ศึกษาหาความรู้โดยการลงพื้นที่ผ่านทางเดินธรรมชาติ ที่ลอยตัวอยู่เหนือระบบนิเวศที่อยู่ด้านล่างอีกด้วย เหมาะที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ immersive experience : https://www.mqdc.com/th/our-business/theme-project/theforestias

Related Post